50 години по-рано – Ура! Ние сме 8 000 000!

По повод новината за намалялото под 7 милиона души население на България публикуваме архивни документи, отразяващи раждането на 8-милионния жител през 1962 година. Снимката от вестник “Септемврийче” показва родения на 2 април в Пловдив Емил Хаджиев. Четири минути по-късно в Ямболското село Джинот се ражда Митка Колева – първата от деветия милион.