Нововъведенията – да или не?! – 2

Вероятно ще бъде забранен новият метод за опръстеняване на птици от разстояние посредством въздушна пушка. Напоследък са зачестили оплакванията от случайно опръстенени по този начин делтапланеристи.

Други