Интервюта, очерци, статии, рецензии – библиографска справка

ВАЖНО: от 01.12.2013 г. базата с данни за Петър Бобев ще се съхранява и развива в своя нов дом www.peterbobev.eu . Страниците в miroslav.eu ще са активни още известно време

_____________________________________________________________________

Интервютата са отбелязани с червен цвят. Сега имате възможност да прочетете всички пет интервюта с Петър Бобев, които са ни известни.

Може да отворите и всеки един от посочените документи в оригинален изглед, ако видите този символ: Може да видите целия документ като текст или да го изтеглите в .pdf формат, ако видите този символ: Документите ще се публикуват без съкращения и изменения, освен ако изрично не е посочено, че текстът е коригиран. В редки случаи, с цел по-добра прегледност, е възможно части от текста да се представят обединено, ако в оригиналните публикации са били разположени на различни страници.

Литературната критика е поднасяла много положителни и също толкова отрицателни коментари за произведенията на Петър Бобев. Тук ще се публикуват всички от тях, за да може да се добие представа за “официалните” позиции към творбите. От дистанцията на времето повечето от отрицателните рецензии изглеждат просто като заяждане – от този тип, родил фразата: “Който няма талант да бъде творец, става критик”. Оставяйки шегата настрана, за нас е ясно, че има и много стойностна литературна критика, чиято цел е не гъделичкането на егото на писателите или пък разбиването им на пух и прах, но представянето на още една гледна точка към конкретно произведение. Не знаем защо се получава така, но сме длъжни да отбележим факта, че у нас мнението на литературните критици и на читателите често се различава коренно, особено що се касае за определени творци. С представянето на всички позиции искаме да покажем, че Петър Бобев е един нормален човек, със свои грешки и  недоразумения. Когато обаче литературни критици се опитват да разсъждават върху технически и научни проблеми, а учени се опитват да разсъждават върху литературни проблеми, се получават някои недомислици. Това, което вчера ни се е струвало невероятно, днес вече е реалност, а това, което днес ни звучи невероятно, сигурно ще бъде реалност утре. Това е доказала се логика в процеса на еволюцията и човешкия напредък. За нас като читатели е важно една книга да бъде увлекателна, да ни кара да я четем на един дъх и след години да искаме да я препрочитаме. Времето е показало, кое е ценно и кое не. Оставяме на Вас да прецените сами, надявайки се докосването до късчетата история по-долу да Ви бъде истински интересно.

==============================================

1955.10.04 – Петър Чолов – „Книга за природата и нейното преобразяване” (рецензия за първата книга на Петър Бобев – сборник „Деца на слънцето”), в. „Учителско дело”, бр. 78

____________________________________________________

1959, март – Секул Петров – „Детската литература през 1958 г.”, сп. „Пламък”, книжка 3, стр. 87-92. Включена е рецензия за повестта „Гущерът от ледовете” (на стр. 89) – откъс от статия

____________________________________________________

1960, юни – „Гърбавата ела” (рецензия), сп. „Пламък”, книжка 6, стр. 87

____________________________________________________

1961 – Васил Александров – „Прочетете тези книги – Белият лоцман. Повест от Петър Бобев” (рецензия), сп. „Пламъче”, книжка 5, стр. 46

_________________________________________

1961.08.24 – Върбан Стаматов – „Белият лоцман” (рецензия), в. „Литературен фронт”, бр. 34

____________________________________________________

1963 – Е. Манолов – „Свирепия” (рецензия), сп. „Пламък”, книжка 5, стр. 142

____________________________________________________

1963.06.26 – Найден Минков – „Заливът на акулите” (рецензия), „Родни простори”, бр. 26 (литературно приложение на  в. „Септемврийче”, бр. 52)

____________________________________________________

1963 – „Заливът на акулите” (рецензия), сп. „Пламък”, книжка 9, стр. 134

____________________________________________________

1963 – „Самотникът от ледената пустиня” (рецензия), сп. „Пламък”, книжка 11, стр. 119

____________________________________________________

1965.06.26 – Атанас Славов – „Създаването на съвременния Робинзон” (Мисли за приключенската литература), в. „Народна култура”, бр. 26 – споменаване

____________________________________________________

1965.07.01 – Йордан Василев – „Бележки за четири книги и за фантастичната литература”, в. „Литературен фронт”, бр. 27  споменаване

____________________________________________________

1966.04.16 – В бр. 31 (1663) на в-к „Септемврийче”, посветен на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца, има две снимки на обложката на повестта „Теао немия” – на първа и на втора страница, наред с други актуални книги

1-ва стр. 2-ра стр.

____________________________________________________

1966.04.21 – Йордан Василев – „В сериозния свят на детската литература”, в. „Народна младеж” – споменаване

____________________________________________________

1973.01.20 – Чавдар Гешев – „Отново към романтиката на приключението!”, в. „Народна култура”, бр. 4 – споменаване

____________________________________________________

1974 – Виолета Ненчева – „Петър Бобев на 60 години” – сп. „Деца, изкуство, книги”, книжка 2-3, стр. 39

____________________________________________________

1975 – Христо Недялков – „Популярен автор на научно-фантастични произведения” (очерк за писателя в „Белият лоцман. Теао Немия”, II изд.)

____________________________________________________

1976 – Речник на българската литература, 1 том, А-Д; Издателство на Българската академия на науките. Тираж – 50 000 бр., 408 страници.
На страници 106-107 има кратка биография и библиография на Петър Бобев и библиография за писателя

____________________________________________________

1977.02.26 – Чавдар Гешев – „Мъртвият инка предупреждава” (рецензия за романа „Отмъщението на мъртвия инка”), в. „Орбита”, бр. 9

____________________________________________________

1978.01.04 – В „Родни простори”, бр. 1, година XXII (литературно приложение на в. „Септемврийче”), раздел „Нови книги на издателствата. Какво ще четете през 1978 г.?” – в колонката на издателство „Отечество” е включена книгата „Светещата гибел”

____________________________________________________

1979.03.15 – Георги Цанков – „Пазете се – светеща гибел” (рецензия за романа Светещата гибел), в. „Литературен фронт”. Изключително негативна статия, поставила началото на двумесечен вихър от страсти, изразени в статии на Чавдар Гешев и Румяна Узунова (в защита на Петър Бобев) и на Христо Стефанов и Слав Г. Караславов (с нови нападки, включително и срещу Чавдар Гешев и Румяна Узунова)

____________________________________________________

1979.04.05 – Чавдар Гешев – „По-внимателно при обобщенията!”, в. „Литературен фронт”

____________________________________________________

1979.04.05 – Христо Стефанов – „Би било смешно…”, в. „Литературен фронт”. Пряк отговор на предната статия

____________________________________________________

1979.04.06 – Румяна Узунова – „Барут в повече”, в. „Орбита”

____________________________________________________

1979.05.03 – Слав Г. Караславов – „По-внимателно с критическия барут!”, в. „Литературен фронт”

____________________________________________________

1979.07.14 – Чавдар Гешев – „Приключения-фантастика-съвременност” (разговор с писателя), в. „Орбита”, бр. 28

____________________________________________________

1982 – Георги Гетов – „Приключенията на въображението и ума” (статия за българската приключенска литература), сп. „Деца, изкуство, книги”, книжка 1, стр. 2 – споменаване

____________________________________________________

1983 – Иван Богданов – Тринадесет века българска литература. Част II. Нова българска литература 1879-1981. Издателство „Наука и изкуство”. 632 страници.
Петър Бобев е отбелязан на 249 стр.: „1914, август, 9 – ражда се в Горна Оряховица Петър Бобев Петров, писател белетрист, автор на произведения за деца и юноши. Творческите интереси на Петър Бобев са свързани предимно със света на подрастващите. Научната фантастика и занимателните приключения са в центъра на вниманието му като писател, автор на разкази, повести и романи за деца и юноши”. Негови издания от 1955 до 1980 година са отбелязани на следните страници: 424, 430, 445, 449, 460, 473, 488, 497, 503, 510, 517, 529, 547, 562, 570 и 577.

II издание – 2000 г., издателство – АИ “Проф. Марин Дринов”, 632 стр.

____________________________________________________

1987, март – Елена Коларова – „Земната фантастика на Петър Бобев” (очерк за писателя в „Зеленият вампир”, стр. 171)

____________________________________________________

1987.08.20 – Стефанов, Х. – „Цената на успеха?” (рецензия за романа “Зеленият вампир”), в. „Литературен фронт”. Отново негативна статия на Христо Стефанов

____________________________________________________

1987 – Виолета Ненчева – „Реалност и фантастика в творчеството на Петър Бобев”. От стр. 79: очерк в сборника: „Ръка към бъдещето”. Съвременната българска фантастика. Методически сборник. Съставител: Магдалена Баева. Издание на Дом на литературата и изкуствата за деца и юноши. София. Формат: 1/16 от 64/84. Тираж: 5000 бр. Страници: 96. Редактор: Бианка Пашова. Ведомствено издание (Ръководство за библиотекари, учители, дружинни ръководители и др.). Вариант на очерка от 1974 г. – виж по-горе: „Виолета Ненчева – „Петър Бобев на 60 години” – сп. „Деца, изкуство, книги”, книжка 2-3, стр. 39”

____________________________________________________

1987 – Владимир Тороманов – „Ръка, протегната към бъдещето (Съвременна научнофантастична литература за деца и юноши)”. Откъс от стр. 34-35: „Не може да се каже, че през изтеклите десетилетия научната фантастика за деца и юноши у нас се е развивала с бързи темпове. Книгите, които са на равнището на оригиналната фантастика, общо взето, се броят на пръсти. И все пак не мо­жем да си представим историята на родната фан­тастика за деца и юноши без имената на Любен Дилов, Димитър Ангелов, Петър Бобев, Хаим Оливер, Светозар Златаров, Димитър Пеев, Ва­сил Райков, Светослав Славчев, Любомир Пеевски… Тематичните линии в произведения на тези автори са аналогични на търсенията на световна­та научна фантастика. Пътуване във времето и по­падане в човешко общество на бъдещето (романът „Атомният човек” на Л. Дилов); разобличава­не на тайна милитаристична организация с антихуманна насоченост (романът „Хелиополис” на Х. Оливер); откриване на социална организация сред обитатели на океана (романът „Разум в бездната” от П. Бобев); намиране научни съоръжения на чужда цивилизация (новелата „Среща през вре­мето” от сб. „Професор Кориелиус се намесва” от В. Райков); експерименти с изкуствен разум (по­вестта „Двубой” от посочения сборник на В. Райков); „делничните” опасности по космическите тра­сета и планетни станции (новелите от сб. „Следа към Вега — Орион” на Св. Славчев) и пр., и пр.” – очерк в сборника: „Ръка към бъдещето” (виж горния очерк)

____________________________________________________

1987.11.10 и 17 – Симеон Янев – „Всуе!”, в. „Пулс”, бр. 46 и 47 (виж още „2000 – Антология българска детска литература. Съставител – Петър Стефанов” в раздел „Още литературна критика и антологии – споменаване и премълчаване”). Във втората част на статията (17.11.1987 г.) творчеството на Петър Бобев е защитено от предишни нападки.

____________________________________________________

1988 – Костадина Йорданова – „Предупреждението на „Фаетон” (рецензия за романа „Фаетон”), сп. „Деца, изкуство, книги”, книжка 5, стр. 60

____________________________________________________

1988 – Валери Калонкин – „Един роман, два романа” (рецензия за повестта „Телената обеца”), сп. „Деца, изкуство, книги”, книжка 5, стр. 61

____________________________________________________

1989 – сп. „Пламъче-Чуден свят”, книжка 6, стр. 37 – в рубриката „Книжарница „Пламъче””, представяща нови книги, е разгледана книгата на Петър Бобев „Гладиаторът”

____________________________________________________

1989.07.27 – Чавдар Гешев – „Мечта за доброто” (рецензия за романа „Фаетон”), в. „Литературен фронт”

____________________________________________________

1989 – „Из ръкописите на… Петър Бобев” (част от интервю с писателя), сп. „Пламъче-Чуден свят”, книжка 7 (преди разказа „Тревожна прогноза”)

____________________________________________________

1989 – Методи Бежански – „Спорна година. Детско-юношеската литература – 1988” – в статията от рубриката „Книжарница „Пламъче”” са отбелязани две книги  на Петър Бобев – „Гладиаторът” и „Телената обеца”, а също така е показана обложката на „Телената обеца”, сп. „Пламъче-Чуден свят”, книжка 7, 39 и 40 стр.

____________________________________________________

1990.05.08 – Тялото може да бъде оковано – Разговор с писателя. Разговорът води Владимир Тороманов, в. „Клуб 15” (наследник на в. „Септемврийче”), бр. 17, стр. 12. Публикува се с любезното разрешение на Вл. Тороманов.

____________________________________________________

1992.04.07 – Ключ към сърцето – Разговор с писателя за приключенската литература. Разговорa води Чавдар Гешев, в. „А. Б. В. Бизнесвестник за книгата”, бр. 14, стр. 4

____________________________________________________

1994.10.25 – Георги Киров – „Книги за всички възрасти. Петър Бобев на 80 години”, в. „Български писател”, бр. 24 (25-31.10.1994) (очерк за писателя)

____________________________________________________

1996.09.02 – Чавдар Гешев – „Светът на мълчанието” дава уроци на хората (рецензия за романа „Тигрицата на океана”), в. „Дума

____________________________________________________

1997.01.14 – Владимир Тороманов – „Убийците на истинската литература са зад сергиите” (разговор с писателя), в. „Българска армия”. Публикува се с любезното разрешение на Вл. Тороманов.

____________________________________________________

1999 – Божанка Константинова – Български писатели. Творци на литературата за деца и юноши. Том II. ИК „Зелена вълна”, София. 320 страници.
На стр. 19-21 има био-библиографски очерк за Петър Бобев

____________________________________________________

2009 – Деян Енев – „Петър Бобев – българският Жул Верн”. „Хора на перото”, издателство „Ciela”, стр. 73 – очерк за Петър Бобев

_____________________________________________

Ако имате данни за други интервюта, очерци, статии или рецензии, моля да изпратите информация на e-mail: miroslav@miroslav.eu

______________________________________

Назад към “Петър Бобев”