Археология

Вестник „Нов винар” научи за вълнуваща находка на археолози край Плиска, състояща се от най-малко седемнайсет делви с хилядагодишна спиртна напитка, вероятно гроздова ракия. За съжаление към този момент повечето факти са обвити в гъста мъгла, тъй-като специално изпратената комисия от Археологическия институт не заварила в лагера жива душа. Единствената следа от археолозите била надпис с ужасно разкривен почерк, открит върху етикет на празен буркан от туршия. Надписът гласял: „И туй мизе не е съфсем подхудяшто за таз люта ракия”.
Засега институтът няма да сформира друг екип, който да продължи работата на терена, защото членовете на комисията веднага са оградили местността и най-всеотдайно са продължили разкопките с голи ръце.

Други