Христо Стефанов

Христо Стефанов е критик и рецензент в областта на фантастиката.

Връзка към страницата за Петър Стефанов в chitanka.info

______________________________________

Може да изпратите допълнителна информация или корекции на e-mail: admin@miroslav.eu