Производство на … електрони

Преди 1989 г. в България бяха развити най-различни отрасли на промишлеността. Някои от тях бяха на европейско и световно ниво. Не съм чувал обаче, че сме произвеждали и електрони. Но какво чудно има в това? Нали и те трябва да се пръкват отнякъде? И ето, вероятно България е била водещ, ако не и единствен производител на електрони в света. Най-качествените електрони са били влагани в индустрията, а излишъкът е бил изнасян на водещите международни пазари в замяна на твърда валута, тоблерони и банани. После идват промените и вече няма кой да произвежда и изнася организирано електрони. По тази причина доста години се лутаме насам-натам като мухи без глави или казано по научному – като свободни електрони…

25.04.2013

______________________________________

Назад към “Избрани публикации”