Петър Бобев


 

ВАЖНО: от 01.12.2013 г. базата с данни за Петър Бобев ще се съхранява и развива в своя нов дом www.peterbobev.eu . Страниците в miroslav.eu ще са активни още известно време

Страниците тук не се обновяват считано от 05.11.2013 – за актуална информация търсете само www.peterbobev.eu

_____________________________________________________________________

Открийте тук най-изчерпателната информация за Петър Бобев, любим писател на поколения читатели. Нека тя да ви бъде пътеводител в опознаване на пълното му творчество. Свързван най-вече с приключенската и научнофантастичната литература, често се забравя, че Петър Бобев е създател и на голям брой разкази и приказки за най-малките, както и на няколко неповторими произведения на историческа тематика. Петър Бобев не получи световната слава, която заслужаваше, но нищо не може да убеди неговите почитатели, че българската литература щеше да е същата без всеотдайния труд на Петър Бобев. “Незабелязван” от критиката за дълги периоди от време, а на моменти – жестоко хулен от някои нейни представители, Петър Бобев с всеки свой ред привличаше хиляди нови възторжени читатели, които, съпоставяйки творбите му с тези на чуждестранните автори, не без основание установяваха превъзходство и оригиналност на идеите му, съчетани с увлекателен стил.

Биография

Библиография:
– Обобщена библиография
– Подробна библиография на самостоятелните издания
Подробна библиография на творбите в периодичния печат
– Забележки към подробната библиография
Информация за неиздадени творби

Интервюта, очерци, статии, рецензии:
библиографска справка
още литературна критика – споменаване и премълчаване
– за Петър Бобев в интернет

Произведения в интернет

Предлагани/търсени книги на Петър Бобев

Състояние на базата данни за Петър Бобев

Наши съмишленици, сътрудници и всички, на които благодарим

Какво се случва

За нас в медиите

Подробен именен показалец

Подкрепете Петър Бобев в гласуването за Любим български фантаст (до 1990-те) в сайта “Пътеводител по удивителните ни книжки” (ПУК!) тук. Анкетата е на основната страница, по средата на лявото поле.

________________________________________________

Очакваме да ни изпращате ваши впечатления за творбите на Петър Бобев – в един, два или повече реда. Ще публикуваме както положителните, така и критичните. Изпращайте ги на e-mail: admin@miroslav.eu

________________________________________________

Вижте какви лични впечатления за Петър Бобев сподели с нас творецът и издател Весела Люцканова„Той беше любим автор на моето поколение, на поколението на децата ми и сега на внуците ми. Надявам се да остане такъв и за следващите поколения. Бобев беше най-скромният и най-честен писател, когото познавам. Работеше по 8 часа в банка, вместо по 4 в издателство. И пишеше непрестанно. А с него се разговаряше чудесно. При съвместната ни работа споделяше идеи, приемаше и критика, винаги искаше да знае къде не е успял, а успяваше във всичко.”

Творецът и издател Николай Табаков също сподели впечатления за Петър Бобев: „При работата около преиздаването на „Свирепия” се срещах с Бобев. Той самият ми хареса повече и от текстовете му, беше великолепно. Скромен и голям.”

________________________________________________