Петър Бобев – подробна библиография на творбите в периодичния печат

ВАЖНО: от 01.12.2013 г. базата с данни за Петър Бобев ще се съхранява и развива в своя нов дом www.peterbobev.eu . Страниците в miroslav.eu ще са активни още известно време

_____________________________________________________________________

Моля всеки, който забележи неточност, има какво да поправи или добави, да пише на e-mail: miroslav@miroslav.eu

Нека заедно да изградим и поддържаме най-вярната база с информация за творчеството на Петър Бобев!

_____________________________________________________________________________________________
СПИСАНИЕ “ДРУЖИНКА” 

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА И МЕСЕЦ НА ИЗДАВАНЕ ДАДЕНА ЗА ПЕЧАТ ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ТИРАЖ НА БРОЯ ИЛЮСТРАЦИИ ЗАБЕЛЕЖКА
Д 1 1953 Победеният вятър 10  Борислав Стоев Първото публикувано произведение на Петър Бобев
Д 2 1954, февруари 25.01.1954 Чудните камъни 2 не е описан Александър Денков Основно преработен вариант със заглавие „Деца на слънцето” е включен в сборника „Деца на слънцето”, 1955 г.
Д 3 1955, април 05.02.1955 Ненаситни 4 не е описан Александър Денков Творбата е наградена в конкурс на списанието. Редактиран вариант е включен в сборника „Деца на слънцето”, 1955 г.
Д 4 1956, януари 07.12.1955 Кифлата 1 не е описан Александър Денков
Д 5 1956, октомври  05.08.1956 Послушното зърно 8Корица – Вадим Лазаркевич не е описан Мана Парпулова
Д 6 1959, май  20.02.1959 Дъжд от бръмбари 5 75000 Зл. Дъбова
Д 7 1960, юни  20.04.1960 Дългоушко 6 80000 Ирина Маричкова
Д 8 1960, октомври  21.07.1960 Дружба 8 65000 Б. Стоев
Д 9 1961, април  02.02.1961 Мечоноско 4 66560 не е посочено име, худ. редактор на броя – Борислав Стоев
Д 10 1964, април 17.02.1964 Подводен договор 4 90200 Димо Попов
Д 11 1965, април   04.01.1965 Бял пояс търси приятели 2 96100 Борис Китанов
Д 12 1968, ноември  04.09.1968 Спалнята на Глухарчо 9 93957 Георги Ковачев
Д 13 1971, януари  12.11.1970 Мамина рожба 1 103702 Румен Скорчев
Д 14 1972, декември  25.09.1972 Шими 10 94067 Б. Стоев
Д 15 1974, май  25.03.1974 Скокливото скривалище 5 88857 Ани Бобева
Д 16 1975, юни-август  31.03.1975 Горделивка 6 75000 без илюстрации Не е идентичен с приказката със същото заглавие от 1987 г.
Д 17 1975, октомври  28.07.1975 Най-вкусното 8 75000 Стоян Анастасов
Д 18 1976, януари  29.11.1975 Приказка за славея 1 85200 Симеон Венов Редактиран вариант на разказа “Заслужено наказание” от сборника “Гонитба из южните морета”, 1971  г.
Д 19 1976, юни-август  24.03.1976 За урок 6 85200 Румен Скорчев
Д 20 1977, декември  05.10.1977 Еличките 10 87060 Петър Кръстев
Д 21 1978, април  30.01.1978 Приказка за невижданото чудовище 4корица – Румен Скорчев, “Април” 90100 Борис Китанов
Д 22 1978, юни-август   20.04.1978 Глупавата сойка и умният пазач 6корица – Ани Тузсузова, “Първи юни” 90100 Стефан Кумпилов
Д 23 1978, септември  26.07.1978 Добрините на човека 7 90100 Стефан Кумпилов
Д 24 1978, октомври  14.07.1978 Росен и феята 8 90100 Иван Йовчев
Д 25 1978, ноември  25.08.1978 Оправдателна присъда 9 90100 Нона Чипева
Д 26 1979, април  29.01.1979 Яребицата Кът-Кът 4 92500 Иван Йовчев
Д 27 1979, юни-август  28.03.1979 Латинките 6 92500 не е посочено име, художник редактор на броя – Ани Бобева
Д 28 1979, ноември  27.08.1979 Надхитряне 9 93500 Кирил Гюлеметов Не е идентичен с разказа със същото заглавие от сборника „Деца на слънцето”, 1955 г.
Д 29 1980, февруари  07.12.1979 Храбрец 2 90000 Кирил Гюлеметов
Д 30 1980, април  06.02.1980 Нежни души 4 90000 Борис Китанов
Д 31 1980, октомври  31.07.1980 Еделвайси 8 90000 Васил Вълчев
Д 32 1981, април  02.03.1981 Смешната дума 4 90000 Генчо Денчев
Д 33 1981, септември  01.06.1981 Сказание за Овеч град 7 90000 не е посочено име, художник редактор на броя – Ани Бобева
Д 34 1981, декември  30.09.1981 Позорът на Один 10 90000 Ани Бобева Използван като основа за романа “Позорът на Один”, 1984 г.
Д 35 1982, декември  01.10.1982 Съд в джунглата 10 91900 Генчо Денчев
Д 36 1983, септември  24.06.1983 Рационализатори 7 93500 Емил Станиславов
Д 37 1984, юни  26.03.1984 Майка 6 99300 Петър Терзиев
Д 38 1985, октомври  22.06.1985 Природолюбители 8 104300 Петър Даскалов

_____________________________________________________________________________________________

СПИСАНИЕ “ПЛАМЪЧЕ”

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА И МЕСЕЦ НА ИЗДАВАНЕ ДАДЕНА ЗА НАБОР ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ИЛЮСТРАЦИИ ВИЖ  ЗАБЕЛЕЖКА
П 1 1954 - Вълци 3 Л. Зидаров
П 2 1954 - Неочаквана радост 4-5 не е посочено име, худ. редактор на броя – Л. Зидаров
П 3 1954 - Последната им разходка 9 Б. Стоев
П 4 1955 - Помощникът на агронома 5 Ст. Анастасов
П 5 1955 - Кактуси 8 Хосе Санча Редактиран вариант е включен в сборника „Кактуси”, 1961 г.
П 6 1956 - Пакостникът 5 Б. Китанов
П 7 1957 - Безделникът 9 Карандаш Редактиран вариант е включен под заглавието „Безделник” в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г. Рисунката на предната корица на броя е на Карандаш и е към разказа на Бобев
П 8 1958, октомври - Страх 8 Ал. Стаменов
П 9 1961, декември - Нощният пазач 10 не е посочено име, художник на броя – Борис Китанов
П 10 1963, февруари - Злокобната птица 2 не е посочено име, художник на броя – Борис Китанов
П 11 1964, февруари - Отмъщението на невестулката           2 не е посочено име, художник на броя – Борис Китанов
П 12 1964, август - Харпунът 6 Ал. Денков Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 13 1965 - На пустия остров 9 Иван Кожухаров Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г., с променено име на един от героите
П 14 1966, май - Пещерата на астронавта 5 не е посочено име, художник на броя – Борис Китанов
П 15 1968 - Тюленова сълза 6 Иван Кожухаров Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 16 1970 - Непоправимото 1 Ив. Кирков Редактиран вариант е включен в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 17 1971 - Шегобийци 1 Г. Ковачев Включен е в сборника „Гонитба из южните морета”, 1971 г.
П 18 1973 - Благородната измама 1 Ани Бобева
П 19 1973 - Боа и диаманти 9 Иван Кожухаров Използван като основа за романа „Боа и диаманти”, 1979 г.
П 20 1974 - Човекът-риба 9 Румен Скорчев Използван като основа за романа “Разум в бездната”, 1979 г.
П 21 1977, ноември за печат – 30.08.1977 Машината на времето 9 Григор Бояджиев
П 22 1979 - Превръзката 1 не е посочено име, художник на броя – Костадинка Миладинова
П 23 1983, ноември 30.08.1983 Ужасният гущер 9 Джина Априлова Тук Използван като основа за романа “Каменното яйце”, 1989 г.
П 24 1986, януари 21.11.1985 Елка 1 Петър Рашков
П 25 1987, май 20.03.1987 Виолетовите нашественици 5 Киро Мавров Използван като основа за романа “Фаетон”, 1988 г.
П 26 1988, август 21.05.1988 Кристалната диадема 7 Петър Рашков Тираж – 76000 бр.

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА И МЕСЕЦ НА ИЗДАВАНЕ ДАДЕНА ЗА НАБОР                                  ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ИЛЮСТРАЦИИ ВИЖ  ЗАБЕЛЕЖКА
П 27 1990 21.07.1990 Наравно с облаците 9-10, без илюстрации Съдържа автобиографични елементи. Тираж – 47600 бр.

_____________________________________________________________________________________________

СПИСАНИЕ “ПЛАМЪЧЕ – ЧУДЕН СВЯТ” 

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА ДАДЕНА ЗА НАБОР ТИРАЖ ЗАГЛАВИЕ КНИЖКА No. ИЛЮСТРАЦИИ ЗАБЕЛЕЖКА
П-ЧС 1/2 1989 23.05.1989 27000 Тревожна прогноза, 1 част                7, Никифор Русков
П-ЧС 2/2 1989 23.06.1989 27500 Тревожна прогноза, 2 част 8, Никифор Русков

_____________________________________________________________________________________________

СПИСАНИЕ “СЛАВЕЙЧЕ”

ОЗНАЧЕНИЕ ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ КНИЖКА No., КОРИЦА Предадена за набор ЗАГЛАВИЕ ТИРАЖ НА БРОЯ ИЛЮСТРАЦИИ ЗАБЕЛЕЖКИ
Сл 1 1957 5, корица – Любен Зидаров, “Юнак Марко”  01.03.1957; 25.04.1957 – излиза от печат Малката лястовичка 80000 Нева Тузсузова
Сл 2 1960 3  10.12.1959; 28.02.1960 – излиза от печат Синигерчето Пин-Пин 110000 не е отбелязан
Сл 3 1962 1, корица – Иван Кирилов, “На път към луната” 17.10.1961; 25.12.1961 – излиза от печат Две крадли 80000 Надежда Златанова
Сл 4 1962 6, корица – Георги Анастасов, “Среща в гората”  24.03.1962; 26.05.1962 – излиза от печат Непослушното яребиче 80000 Румен Гашаров
Сл 5 1963 3, корица – Иван Гонгалов, “Зайко моркови засява”  26.12.1962; 28.03.1963 – излиза от печат Зайкин закон 87000 Борис Китанов
Сл 6 1963 10, Николай Стоянов, “Сурвакари”  08.10.1963; 15.12.1963 – излиза от печат Жабешки срам  87000 Янина Кшеминска
Сл 7 1965 3, корица – Иван Кирков, “Жаба и щъркел” 15.01.1965; 25.03.1965 – излиза от печат Сърненце и глиганче 90000 Борис Китанов
Сл 8 1966 3, корица – Евгени Чарушин, “Сърничка” 20.01.1966; 30.03.1966 – излиза от печат Задушното гнездо 102000 Надежда Златанова
Сл 9 1966 4, корица – Иван Кирков, “Празник”  18.02.1966; 20.04.1966 – излиза от печат Сънливко 102000  Стоян Анастасов
Сл 10 1966 10  30.09.1966; 30.11.1966 – излиза от печат Новогодишните подаръци 102000  не е отбелязан
Сл 11 1968 4  16.02.1968; 20.04.1968 – излиза от печат Ударник  105000  Иван Кирков
Сл 12 1974 8,корица – Борислав Стоев, “На детската площадка”  25.07.1974 Наказаният разбойник 120000  Иван Кирков  Публикуван под следното съобщение: “Писателят Петър Бобев навърши 60 години. Честито!”
Сл 13 1978 7  30.05.1978 Нечакано угощение 115000  Тони Горанова (вероятно Тоня Горанова)
Сл 14 1979 5  22.03.1979 Размяна на опашки 115000  не е отбелязан
Сл 15 1980 1,корица – Надежда Златанова, “Зима”  05.11.1979 Забравана 115500  Ани Бобева
Сл 16 1981 2  15.12.1980 Лакомият Мърко 100000  Тоня Горанова
Сл 17 1983 3,корица – Антония Дочева, “Пред празник”  25.01.1983 Трима доктори 118000  не е отбелязан
Сл 18 1984 2,корица – Тоня Горанова, “Строители”  19.12.1983 Излишната опашка 113000  Елиана Йовчева
Сл 12 А 1984 8,корица – Ралица Николова, “Есен”  25.07.1984 Наказаният разбойник (II издание) 113000  не е отбелязан  Публикуван без промяна от книжка 8, 1974 година
Сл 19 1988 4корица – Димитър Алексиев, “Камбаните на Асамблеята”  25.02.1988 Третият печели 115000  не е отбелязан

 

Забележка:
Не са прегледани следните броеве:
1957 г. – кн. 1-4, 6-8, 10
1958 г. – кн. 2, 5-10
1961 г. – кн. 1, 4
1966 г. – кн. 9
1975 г. – кн. 9

Ако някой може да помогне с информация дали горепосочените броеве съдържат творби на Петър Бобев, нека да се свърже с нас на e-mail: admin@miroslav.eu

_____________________________________________________________________________________________

Вестник “Септемврийче” и неговите приложения “Родни простори” (за литература) и “Радар” (за наука и техника)


ДАТА БРОЙ No. ЗАГЛАВИЕ Художник на рисунките Забележка
1956, 11.01 3 (606) Страхливецът         Ю. Минчев
1956, 29.02 17 (620) Алчо Л. Зидаров
1961, 20.09 75 (1187) Кривата човка не е отбелязан
1964, 06.05 35 (1459) Островът на лемурите не е отбелязан Кратък очерк за Мадагаскар
1966 на части в 12 броя Гонитба из южните морета (повест) Публикувана в едноименния сборник, издаден на 30.09.1971 г.
1966, 05.02 11 (1643) Гонитба из южните морета – начало не е отбелязан
1966, 12.02 13 (1645) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 16.02 14 (1646) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 19.02 15 (1647) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 23.02 16 (1648) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 26.02 17 (1649) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 01.03 18 (1650) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 05.03 19 (1651) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 09.03 20 (1652) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 12.03 21 (1653) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 16.03 22 (1654) Гонитба из южните морета – продължение не е отбелязан
1966, 19.03 23 (1655) Гонитба из южните морета – край не е отбелязан
1968 в две части Кау (в приложението “Родни простори”) Откъс от повестта “Симба”, издадена на 20.07.1969 г.
1968, 20.11 93 (1933) Кау (в приложението “Родни простори”, бр. 47) Р. Скорчев
1968, 27.11 95 (1935) Кау (в приложението “Родни простори”, бр. 48) Р. Скорчев
 1969, 29.11 96 (2040) Херафу (в приложението “Радар”, бр. 48) не е отбелязан Откъс от неиздадения роман “Дяволският слон”
1971, 29.12 103-4 (2255-6) Примерът без илюстрации Откъс от романа “Калиакра”, издаден на 25.12.1971 г.
1973, 03.10 79 (2439) Герой (в приложението “Родни простори”, бр. 40) Ганка Янчева
1978, 17.05 39 (6519) Лоша поличба (в приложението “Родни простори”, бр. 20)  без илюстрации
1978 в три части Похитителят (откъс от повест) (в приложението “Радар”) Вероятно откъс от предстоящия за издаване роман “Светещата гибел”
1978, 14.10 82 (6562) Похитителят – начало (в приложението “Радар”, бр. 41)
1978, 21.10 84 (6564) Похитителят – продължение (в приложението “Радар”, бр. 42)
1978, 28.10 86 (6566) Похитителят – край на откъса (в приложението “Радар”, бр. 43) Краят завършва със следното уточнение: “Какво е станало по-нататък с д-р Булгаро, ще научите от едноименната книга, която скоро ще бъде отпечатана”. Всъщност произведението с д-р Булгаро е “Светещата гибел”. Романът е даден за набор още през януари и е издаден през декември. Не е известно какво е причинило публикуването на разнопосочни информации като тази в “Радар”
1981, 02.12 96 (6886) Митко Боримечката (в приложението “Родни простори”, бр. 48)  не е отбелязан
1983, 19.01 5 (не е отбелязан, 7003?, 3405?) Магическото кубче (в приложението “Родни простори”, бр. 3) не е отбелязан

_____________________________________________________________________________________________

НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

1964 г. – Добрый закон („Добър закон”) (разказ) – журнал „Урал“ (списание „Урал“), № 2, страница 184 и 185, превод на разказа „Зайкин закон” (списание „Славейче”, 1963 година, книжка 3 – виж по-горе), преводач: Л. Стариков, рисунка: А. Чумакова. Журнал „Урал“ – издается с января 1958 года, Свердловск (Екатеринбург), ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал.

Корица на списанието от 60-те години на XX век:

_____________________________________________________________________________________________

Назад към “Петър Бобев”