Още литературна критика и антологии – споменаване и премълчаване

ВАЖНО: от 01.12.2013 г. базата с данни за Петър Бобев ще се съхранява и развива в своя нов дом www.peterbobev.eu . Страниците в miroslav.eu ще са активни още известно време

_____________________________________________________________________

1973 – Христоматия по детска литература. Учебник за институтите за начални и прогимназиални учители. Съставители – Петър Димитров-Рудар, П. Славинска, Г. Михайлова, Васил Александров. Издателство „Народна просвета”. IV поправено издание. 536 страници. Тираж – 2581 бр. Цена: 1.54 лв.
Въпреки големия брой представени български и чуждестранни автори, Петър Бобев не е включен в изданието.

______________________________________

1976 – Българска фантастика. Антология; Издателство „Х. Г. Данов”; съставители – Станка Пенчева, Любен Дилов, Огнян Сапарев. Тираж: 35 100 бр., 368 страници. Цена: 1.54 лв.

Изданието е с насоченост към научната фантастика. В предговора от Огнян Сапарев („Българската научна фантастика”) Петър Бобев е споменат на стр. 9: „В областта на юношеско-приключенската фантастика работят Петър Стъпов („Тайната на кораба „Пирин”), Петър Бобев („Опалите на Нефертити”), В. Райков и Г. Данаилов („Заключената планета”) и др.” В края на книгата има библиографска справка – „Научно-фантастичната художествена литература 1944-1975 г.” – в която са включени две произведения на Петър Бобев – „Гущерът от ледовете” (1958 г.) и „Опалите на Нефертити” (1971 г.)

______________________________________

1976 – Петър Димитров-Рудар – За детската литература. Издателство „Български писател”. Тираж: 2100 бр., 368 страници.

Подробно изследване, което изобилства с обширни отклонения със силен политически (комунистически) уклон. Петър Бобев е споменат на стр. 129-130: „Най-хубавите от излезлите досега у нас приключенски книги имат специфичен колорит на жанра, характерните за него черти – остър, занимателен, драматичен сюжет, неочаквани, изненадващи обрати в събитията, силни и безстрашни герои, които вършат необикновени дела при трудни, необикновени условия. Те имат и наша, социалистическа идейност, патриотичен и интернационалистически заряд. Като примери на такива книги могат да бъдат посочени „Остров Тамбукту” от Марко Марчевски, „Следите остават” и „Произшествие на тихата улица” от Павел Вежинов, „Тайнственото отвличане” от Иван Руж, „Белият кораб” от Михаил Лъкатник, много от книгите на Петър Бобев, отделни книги на Цветан Ангелов, емил Манов, Борис Крумов, Атанас Наковски, Григор Угаров, Пелин Велков, Бончо Несторов, Николай Драганов, Паулина Станчева, Славчо Чернишев и др. Коя повече, коя по-малко, тези книги задоволяват потребностите на младите читатели от приключенско четиво, будят от тях желания за героични дела, учат ги на мъжество, смелост, съобразителност, на готовност да се борят с трудности и да ги преодоляват.”
Специално внимание е обърнато на Петър Бобев на стр. 341-342:  „Интересно явление в новата ни детско-юношеска литература са приключенските повести и романи на Петър Бобев. Този автор на приключенско четиво има много знания, които представляват интерес за младия читател. Той има изострено комбинативно въображение, умение да фабулира интригуващо, да разказва увлекателно. Намерил общ език с младите читатели, Бобев ги води в чудния свят на тайнственото и неизвестното не за да ги забавлява самоцелно, а да им разгадае много от тайните на природата, да ги запознае с интересни за тях животни и растения, да им разкрие красотата на човешкото дръзновение в изследването на природата, да ги накара да се възхитят от мъжеството и смелостта на борците за свобода и щастие на хората, да им покаже величието на доброто дело, на благородството, на хуманизма.”

______________________________________

1976 – В албумът „Моите любими писатели” на списание „Славейче” Петър Бобев не е включен, за разлика от мнозина други, за чиито имена и творби днес трудно или почти не се сещаме. Напомняме, че към 1976 г. Петър Бобев твори вече 23 години, издал е няколко сборника с разкази за деца и е публикувал десетки произведения в детски списания и вестници. Предполагаме, че това отношение се дължи на факта, че в неговото творчество (без да се явява някакъв дисидент) никога не са присъствали другаря Тодор Живков, Георги Димитров, Девети септември 1944 г., пленумите на БКП, Ленин, Великата Октомврийска Социалистическа Революция и т.н.

______________________________________

1985 – Елка Константинова – Фантастика и съвременност. Издателство „Наука и изкуство”. Тираж: 1300 бр., 144 страници.

Добро проучване, основа за много по-детайлното и разширено издание от 1987 година „Въображаемото и реалното” (виж по-долу). В обкръжението на силно политизирани текстове, името на Петър Бобев е споменат на две места (в общо изброяване на различни автори), без да е отбелязано нито едно негово произведение. Коментарите са изказани в негативен, силно политизиран план. Ето и фрагменти от тях (на страници 113-116): „…Доста голям брой автори пробваха перото си в научната фантастика: Борис Светлинов, Петър Стъпов, Стоян Стайнов, Димитър Пеев, Константин Маричков, Петър Бобев, Марко Марчевски, Стефан Волев, Здравко Сребров, Цончо Радев, Хаим Оливер и др. Върху техните първи опити критиката произнесе различни мнения, поведе теоретически спорове за странната същност на новия жанр, за смесицата между наука и литература, за популяризирането на науката, за коренните различия между класическата научна фантастика и съвременната, за „извънлитературния” характер на жанра и т.н…”; „…съдържанието в повечето случаи се ограничаваше с екзотичните приключения, оставаше в плен на външното описателство, на тематичната изобретателност; не обхващаше в дълбочина актуалната проблематика, не разкриваше достатъчно в психологически аспект непреодолимия конфликт между нашия и капиталистическия свят…”; „…В нашите научнофантастични произведения дълги години се ширеше литературния шаблон на стопроцентовия положителен герой, на „идеалния” човек на бъдещето, който, вместо да ни възхищава, ни плаши с невероятната си научна осведоменост, с желязната си логика, с нечовешкото си самочувствие. Такива са някои от героите на Димитър Пеев, Стефан Волев, Петър Бобев, Хаим Оливер и др. Образът на комуниста като идеал на бъдещето не се открояваше с индивидуалното си богатство, с неизчерпаемите си духовни качества…”, „…Основната причина за творческите неуспехи на редица писатели, които пробваха перото си в тази трудна и неизследвана област, е насилието, което те често упражняваха над себе си да боравят с научни термини вместо с художествени образи, да демонстрират „широка” научна култура и осведоменост, вместо да проявят художествен усет…”

______________________________________

1987 – Елка Константинова – Въображаемото и реалното. Фантастиката в българската художествена проза. Университетско издателство „Климент Охридски”. Тираж: 1890 бр., 268 страници.

Детайлно изследване, включващо и съпоставка на българската с чуждоезичната фантастика. Като основа е използвано изданието от 1985 година „Фантастика и съвременност”(виж по-горе). Част от текстовете са използвани директно без преработка. Изобилства от много факти и въпреки множеството коментари във връзка „комунистическото” развитие на литературата (поради времето, в което е издадена книгата) е едно от най-добрите и изчерпателните проучвания върху българската фантастична литература. Името на Петър Бобев е споменато на две места между страници 151-154, като текста е взет без промяна от изданието „Фантастика и съвременност”.

______________________________________

1987 – Михаил Василев – Българска детска проза. Издателство „Народна младеж”. Тираж: 3000 бр., 236 стр.

Обстойно изследване, което също не е избегнало задължителната за епохата си комунистическа политизация. Изпълнено е с много и разнообразни факти, но си личи, че не успява да обхване разглеждания дял от литературата напълно, като една от вероятните причини е малкия обем на изданието.
Петър Бобев не е споменат нито веднъж, въпреки наличието на глави като „Обновление на приказката”, „Природният и анималистичен свят в прозата за деца юноши”, „Неизползвани възможности на жанра” (за приключенската литература).

______________________________________

1989 – Владимир Тороманов – Сигнал към бъдещето. Наблюдения върху съвременната литература за деца и юноши.   Издателство „Народна младеж”, Библиотека „Смяна”. Тираж: 1650 бр., 192 стр.

Сборник от текстове с литературна критика. Обхваща широк кръг от произведения и  автори на българска детско-юношеска литература. Внимание на Петър Бобев е обърнато в две глави. Първата от тях, „Ръка, протегната към бъдещето. Поглед към българската научна фантастика за деца и юноши в началото на 80-те години”, всъщност представлява редактиран вариант на главата „Ръка, протегната към бъдещето (Съвременна научнофантастична литература за деца и юноши)”, включена в сборника „Ръка към бъдещето” от 1987 г. (потърсете повече информация тук). Думите за Петър Бобев са публикувани (на стр. 16) без изменение. Другата глава, в която е споменат Петър Бобев, е „Децата извисяват ръст”. Авторът казва на страници 72-74: „За да не бъда обвинен в черногледство, ще се спра на не малко заглавия, които достойно представят литературата за деца. Това са книги, чиято поява е от половин година насам, като пълно­то издание на романа „Туфо, рижият пират” от Георги Константинов, цикъла разкази „Щъркел през октомври” от Любен Петков, цитирания от Венко Христов роман „Цвете ли си, храст ли си” от Васил Загорски, „Лятото на шампиона” от Бо­жидар Томов, интересният тандем между писател и художник в книгата на Асен Босев „С перо и боички — забавно за всички”, „Чанта за утре” на Марко Ганчев, „Зеленият вампир” на Петър Бо­бев”; „Фантастичният роман на Петър Бобев „Зеле­ният вампир” притежава всички аромати на прик­люченското четиво. Писателят остава верен на някои идеи за възможността човешкият разум да не е единственият на планетата ни (познати ни от негови предишни произведения като „Разум в бездната”, „Камбо” и др.). Той умее да съчетава увлекателността на сюжетната интрига с вярната научна или с убедителната наукоподобна мотиви­ровка (която за съжаление е предозирана в посо­ченото произведение). Творческата амбиция на писателя достига до насочването на младия чита­тел към идеалите на действуващия хуманизъм, към култивирането на модерно екологическо мис­лене. И ако Петър Бобев успее занапред да се пребори със стереотипите на отминал вече етап в развитието на приключенската литература, то несъмнено и неговият принос в съвременната ни литература за деца и юноши може да бъде далеч по-значим”.

______________________________________

1989 – Симеон Хаджикосев – Вълшебният свят на детството. Издателство „Отечество”. I издание. 140 стр. Цена: 0.59 лв.

Името и произведения на Петър Бобев присъстват в две глави: „Нови тенденции в детско-юношеската ни проза” (на 21 стр.) и „Жанрови и стилови насоки в днешната ни детско-юношеска литература” (на стр. 45-47).

Връзка към личния сайт на Симеон Хаджикосев, откъдето може да разгледате цялата книга в .pdf формат

______________________________________

2000 – Антология българска детска литература. Съставител – Петър Стефанов. ИПК „Свети Евтимий Патриарх Търновски”. 440 страници. Цена – 11 лв.

Сборник от избрани критически статии за детската литература, публикувани от 1891 до 1996 година. В статията на Симеон Янев „Всуе! ” (401 стр.) творчеството на Петър Бобев е защитено на стр. 409 от предишни нападки. Статията е публикация на в. „Пулс”, бр. 46 и 47 от 10 и 17.11.1987 г.

______________________________________

2003.09 – Атлас на българската литература 1878–1914 – Симеон Янев, Биляна Борисова, Стоян Петков. ИК „Жанет-45”. Твърди корици. 464 страници. Цена: 35.00 лв. 

На 395 стр. са отбелязани датата на раждане и годината на смъртта на Петър Бобев.

______________________________________

2005 – Иван Симеонов – Творци и проблеми на литературата за деца. Учебно пособие за студенти и учители. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив. 224 страници.

Петър Бобев е споменат с две свои произведения (заглавието на едното е объркано, дано да е печатна грешка…) в главата „Същностни промени в литературата за деца след 1944 г. Възраждане на дидактично-приложния й характер” (на стр. 190-191): 

„Някои автори търсят измеренията на етичното в спомена за нерадостното детство (Петър Стъпов, Иван Василев и др.); други – в алегория­та и лиричната миниатюра (,,Милкиното дръвче” от Кина Къдрева, „Ние, врабчетата” от Йордан Радичков, „Цветни стъкълца” от Надя Кехлибарева и др.); трети създават творби на основата на наивния и моралния максима­лизъм на детската възраст („Прозрачните скривалища” от Цветан Пешев, ,,Фенер вълшебен” от Кръстьо Станишев и др.); четвърти съчетават етич­ното с героичното в жанра на историческата проза или приказката („Кон­ници край могилите” от Димитър Гулев, „Калиакра” от Петър Бобев и др.)”; „По-значителни произведения в съвременната ни белетристика за деца след вълната на творбите със сюжет от съпротивата са: ,,Воля” от Ди­митър Горчивкин, „Улица край реката” от Атанас Наковски, книгите за живота на пионерите от трудововъзпитателните училища от Цилия Лачева, Спас Кралевски, автобиографичният роман „Момчето от малкия град” от Иван Мартинов, научнофантастичните творби „Тежестта на скафандъра” и „Многото имена на страха” от Любен Дилов, „Гости от Мион” от Петър Стъпов, „Белият боцман”(!!!) от Петър Бобев, ,,Гибелта на Аякс” от Павел Вежинов и др.”

Относно фантастичните романи името на Петър Бобев не се среща никъде (на този жанр е отделено едно изречение): „Добри постижения в жанра на фантастичния роман имат Любен Дилов (напр. „Атомният човек”), Петър Стъпов (напр. „Тайната на кора­ба „Пирин”), Божидар Божилов (напр. научнофантастичната поема „С ракета на Луната”) и други автори”.

______________________________________

2005/2006 – Маргарита Терзиева, Димитър Костадинов – Христоматия по детска литература. Част втора (Българска и чуждестранна детска литература). Издание на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Тираж – 250 бр. 128 страници.

Петър Бобев не е споменат, вероятно и поради изключително малкия обем на изданието.

______________________________________

2010.01 – Атлас на българската литература 1969–1989. Част втора – 1979–1989 – Симеон Янев, Петя Колева. ИК „Жанет-45”. Твърди корици. 408 страници. Цена: 35.00 лв.

На 130 страница е спомената книгата на Петър Бобев „Тайната книга” от 1984 г.
На 241 страница е спомената книгата на Петър Бобев „Фаетон” от 1988 г.
След преглед на всички досега излезли томове от този Атлас на българската литература, в който са посочени две произведения на Бобев, които не са нито сред най-обичаните от почитателите му, нито са от най-високо оценените от критиката, считаме че по-скоро е направена лоша услуга на автора и неговото творчество. Подобно миниатюрно  споменаване на носител на награда за цялостно творчество ни оставя в изумление, надявайки се, че в следващия том ще се намери място за поне десет изречения с дължимото внимание към Петър Бобев.   

______________________________________

Назад към “Петър Бобев”