Нестандартни храни

От “АЯ” – Асоциацията на яйцепотребителите – съобщават за появата на нестандартни яйца на българския пазар. В състава на техния жълтък липсва един витамин, а сигурен отличителен белег е наличието на надпис от вътрешната страна на черупката – “Снесено в Хуанг Шанг”.

Други