Новооткрито физично явление в България

След като наскоро закупих няколко чифта чорапи, установих, че вероятно на територията на България действа непознато физично явление, отнасящо се до продукти от памук. Както може да се види от етикета по-долу, един и същ вид чорапи има много по-високо съдържание на памук в България, отколкото в други държави. Призовавам учените да се заемат с изучаване на този феномен, който за пореден път може да докаже, че въздухът, водата, геомагнитните полета и фактически самото местоположение на нашата страна, са уникални в световен мащаб.

Етикет чорапи