НАДПИС ОТ 1846 ГОДИНА – ОТ КАПАКА НА ДЪРВЕН САНДЪК

ОПИСАНИЕ

При оглед на дървен сандък, семейна собственост, от вътрешната страна на капака беше открит надпис. Сандъкът е изработен от дърво и е с размери 79x45x45 см. Обковът е ръчно кован.

Откритият надпис е на кирилица и се състои от два реда. Изпълнен е със синьо мастило.

Оригинален изглед

Изглед с обработени цветове и контраст

Ценен факт за изследователите е, че надписът е самодатиран. Освен това съдържа и местообиталището (и вероятно родното място) на автора. По този начин може да се сравни с известните досега факти за диалектните особености на региона към 1846 година.

Буквите са ясно видими и достатъчно разпознаваеми, с изключение на тези в  последната дума от първия ред. Поради общото състоянието на дървото и мастилото – поражения от насекоми, избледняване, зацапване и др. – се е получила недобре четима част. Все пак при сравнение с други писмени източници от епохата, може с голяма увереност да се възстанови смисъла, вложен в надписа.

Относно разчитането се обърнахме и към специалисти. Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова (ръководител на катедра „Кирилометодиевистика” към Софийския университет „Св. Климент Охридски”) и доц. д-р Георги Митринов (Секция за история на българския език към Института по български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН) потвърдиха нашите предположения.

РАЗЧИТАНЕ

Разчитане на надписа със запазване на пунктуацията:
1846: месиц октоврия на:14 день купих тоя сандакь ась тодурь цонюфь хабаджи
от:карлуву:от цари грать за:цина 85:гроша койтугу куландрисува дапоминува

Представяне с редактиран правопис:
1846 [година], месец октомври, на 14 ден, купих тоя сандък, аз, Тодор Цонев абаджи [абаджия] [виж 1]
от Карлово, от Цариград за цена 85 гроша. Който го куландрисува [виж 2] да поминува [виж 3].

Логическо преподреждане и осъвременено представяне на текста:
На 14 октомври 1846 година аз, Тодор Цонев, абаджия от Карлово, купих този сандък от Цариград за цена 85 гроша. Нека този, който го употребява (стопанисва), добре да преживява.

[1]
като най-неясна част в надписа подлежи на критични коментари

Неясната дума (вероятно “хабаджи”)

Неясната дума (вероятно “хабаджи”) с обработени цветове и контраст

[2]
а) куландрисвам, куландрисам (диалектно, вероятно от турската дума – kullandirmak) – употребявам, служа си с нещо; стопанисвам;

б) кулъндрисувъм – употребявам, използвам (например: говор от с.Енина, Казанлъшко – „Българска диалектология. Проучвания и материали. Книга V, 1970 г., издание на БАН”);

в) кулъндръ – стопанисвам, съхранявам грижливо нещо (например: говор от с.Войнягово, Казанлъшко – „Българска диалектология. Проучвания и материали. Книга VIII,1978 г., издание на БАН”).

4. куландрисвам – употребявам нещо, използвам го в работа, турям в употребление (например: странджански говор – „Българска диалектология. Проучвания и материали. Книга I, 1962 г., издание на БАН”).

5. аналог и в гръцкия език – „колантрисо” – употребявам, третирам добре (Гръцко-български речник):

[3]
от глагола „поминувам”, свързан с думата „поминък” (работа, занаят, занятие, доход; прехрана, препитание; дейност, чрез която се прехранва човек):

а) проживявам, преживявам, карам я, прекарвам, живея; прехранвам се, препитавам се, изкарвам си хляба;

б) преживявам добре, свързвам двата края (например: софийски говор – „Българска диалектология. Проучвания и материали. Книга I, 1962 г., издание на БАН”).

АВТОР НА НАДПИСА

Опитахме се да научим подробности за автора на надписа (и собственик на сандъка). За съжаление в архивите на Карловския исторически музей не се откри нищо за Тодор Цонев. Оставаме с надеждата да попаднем на някаква следа в бъдеще.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Поради лошото състояние на сандъка, към днешна дата от него са запазени само обкова и капака с надписа. Всеки, който желае да ги разгледа, може да ни пише на e-mail: admin@miroslav.eu

28.01.2013 г. (или 167 години по-късно)
Гр. Варна

___________________________________________

Обратно към раздел “История”