МИСЛИ


 
Няколко разсъждения на Джон Стайнбек:

В истината има повече красота, дори когато красотата е отвратителна.

Властта не корумпира. Страхът корумпира… Може би страхът от загуба на власт.

В пълната си самота писателите се опитват да обяснят необяснимото.

Животът не е поредица от и… и… и… Животът е поредица от или… или… или…

Когато човек твърди, че не иска да говори за нещо, той обикновено иска да каже, че не е в състояние да мисли за нищо друго.

Никой не иска съвети, а само потвърждение.

Човек се гордее с всяко нещо, стига то да му е едничкото. И може би колкото по-малко притежаваш, толкоз повече ти се иска да се биеш в гърдите.

Изглежда ми, че ако аз и ти трябва да изберем между два вида мисъл или действие, трябва да помним смъртта си и да опитаме да живеем така, че смъртта ни да не носи удоволствие на света.

____________________________________

Археологът вади от пръстта не предмети, а хора.
Мортимър Уилър

На този свят има само две трагедии – едната е да не получиш това, което искаш, а другата – да го получиш.
Оскар Уайлд
In this world there are only two tragedies. One is not getting what one wants, and the other is getting it.
Oscar Wilde

Усилната работа се изплаща в бъдеще. Мързелът – веднага.
Hard work pays off in the future. Laziness pays off now.

Смъртта е начинът, по който природата ни казва да забавим темпото.
Death is nature’s way of telling us to slow down.

Един от симптомите на наближаващ нервен срив е убеждението, че работата ти е ужасно важна.
Бъртранд Ръсел
One of the symptoms of an approaching nervous breakdown is the belief that one’s work is terribly important.
Bertrand Russell

Усилната работа е най-добрата инвестиция. Тя гарантира уютна сигурност на следващия съпруг на жена ви.
Hard work is the soundest investment. It provides a neat security for your widow’s next husband.

Не е достатъчно да си зает: въпросът е с какво си зает.
Хенри Дейвид Торо
It’s not enough to be busy… the question is what are we busy about?
Henry David Thoreau

Работата е спасение за всички, които нямат нищо по-добро за вършене.
Оскар Уайлд
Work is the refuge of people who have nothing better to do.
Oscar Wilde

Ако хората обичаха да работят, още щяхме да орем земята с рало и да носим всичко на гърба си.
Уилям Федър
If people really liked to work, we’d still be plowing the land with sticks and transporting goods on our backs.
William Feather

Носталгията не е това, което беше.
Питър де Врийс
Nostalgia isn’t what it used to be.
Peter De Vries

Ако усилният труд беше толкова хубаво нещо, богатите щяха да го запазят за себе си.
Марк Твен
If work were so pleasant, the rich would keep it for themselves.
Mark Twain

От много работа и малко забавления човек затъпява… и прави жена си богата вдовица.
Еван Езар
All work and no play makes Jack a dull boy – and Jill a wealthy widow.
Evan Esar

За мен телевизията има силен образователен ефект. Всеки път, когато някой пусне телевизора, аз отивам до другата стая да почета.
Гручо Маркс
I find television very educating. Every time somebody turns on the set I go into the other room and read a book.
Groucho Marx

Най-подходящият момент за почивка е когато нямате време за това.
Сидни Харис
The time to relax is when you don’t have time for it.
Sydney J. Harris

По-добре сам, отколкото в лоша компания.
It is better to be alone than in bad company.

Онзи, който не намира удовлетворение в себе си, напразно го търси другаде.
Ларошфуко
A man who finds no satisfaction in himself, seeks for it in vain elsewhere.
La Rochefoucauld

Многото пари не променят нещата, само ги усилват. Идиотите стават по-големи идиоти, а готините типове стават още по-готини.
Бен Наразин
Having lots of money doesn’t change anything. It just amplifies it. Jerks become bigger jerks, and nice guys become nicer.
Ben Narasin

Парите са нещо, без което бихте могли преспокойно да минете, ако всички други не бяха толкова пощурели по тях.
Маргарет Кейс Хариман
Money is what you’d get on beautifully without if only other people weren’t so crazy about it.
Margaret Case Harriman

Той беше известен с невежеството си; имаше само една идея и тя беше погрешна.
Бенджамин Дизраели

Пълната самота е когато на e-mail-а ти дори и спам не пристига.

Човек, който няма нито един враг, е наистина беден.
Джош Билингс

По-добре да не се знае нищо, отколкото да се знае нещо, което не е така.
Джош Билингс

За да бъдеш независим, зависи от много неща…
Кунчо Грозев

Човек най-бавно расте на дълбочина.
Кунчо Грозев

Вървеше по правия път, после тръгна нагоре…
Кунчо Грозев

„Златната среда” обикновено има сив оттенък.
Кунчо Грозев

Тя и той бяха така привързани един към друг, че трябваше да се намеси трети, за да ги раздели.
Кунчо Грозев

Началник – това е такова нещо, че ако тръгнеш срещу него, вървиш срещу себе си.
Кунчо Грозев

Във виното е истината! А не в етикета…
Кунчо Грозев

Техническият прогрес значи всяко магаре да има на разположение по стотина конски сили.
Кунчо Грозев

Как няма да е плодотворна нашата литературна нива, когато има толкова много тор в нея!
Кунчо Грозев