Класификация на видовете в род Rosa според Кралското общество на градинарите (Великобритания) (актуално към 02.04.2014 г.)

- Alba (A) – роза алба (бяла роза)

- Bourbon (Bb) – бурбонска роза

- Boursault (Bs) - бурсалт (вид катерлива роза)

- Centifolia (Ce) – столистна роза (центифолия)

- China (Ch) - китайска роза

- Climbing (in combination) (Cl) - катерлива роза

- Damask (D) - дамаска роза

- Damask Portland (DPo) – дамаск-портландска роза

- Floribunda or Cluster-flowered (F) - обилно цъфтяща или кичеста роза (флорибунда)

- Gallica (G) - галска роза

- Garnette (Ga) - гарнет (вид тъмно червена флорибунда – обилно цъфтяща/кичеста роза)

- Ground Cover (GC) - почвопокривна роза

- Hybrid Musk (HM) - мускусно-хибридна роза (мускусен хибрид)

- Hybrid Perpetual (HP) – повторно цъфтящ хибрид (ремонтантна роза)

- Hybrid Tea or Large-flowered (HT) - чайно-хибридна роза(чаен хибрид)

- Miniature (Min) – миниатюрна роза

- Moss (in combination) (Mo) – роза мос, мъхова роза (вид столистна роза/центифолия)

- Noisette (N) - ноазет (ноазетна роза, ноазетова роза)

- Patio, Miniature Floribunda or Dwarf Cluster-flowered (Patio) – патио, миниатюрна флорибунда или роза-джудже

- Polyantha (Poly) – полиантова роза (полианта)

- Pimpinellifolia hybrid (Hybrid Scots Briar) (PiH) - пимпинелифолия хибрид (Скотс Бриар хибрид) – раирана/нашарена роза

- Rambler (Ra) - пълзяща роза (рамблер)

- Rubiginosa hybrid (Hybrid Sweet Briar) (RH) - рубигиноза хибрид (Суийт Бриар хибрид)

- Rugosa (Ru) - роза ругоза

- Shrub (S) – храстова роза

- Tea (T) – чайна роза

______________________________

Връзка към страницата на Кралското общество на градинарите (Великобритания)

______________________________

Назад към “Розата – основни видове и хибриди”