КЛАСАЦИИ


Започна създаването на класация за “Най-смешен фантастичен разказ на всички времена от български автор”. Очакваме предложенията ви на email: miroslav@miroslav.eu

Ще се приемат до три предложени заглавия на творби от един e-mail, като първата творба ще получи 5 точки, втората – 3, а третата – 1 точка. Ако предложенията са две, то те ще получат съответно 5 и 3 точки, а ако е едно – ще получи 5 точки.

Към настоящият момент няма да поставяме краен срок за получаване на предложенията. При уточняване на краен срок, той ще бъде публикуван тук не по-късно от 6 месеца преди датата. Ако някой разказ не бъде  включен, изпращачът ще получи обоснован отговор за причината.