ВАРНЕНСКИ ХАЛКОЛИТЕН (ЕНЕОЛИТЕН) НЕКРОПОЛ


 
ВАРНЕНСКИ СРЕДНОХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ II и ВАРНЕНСКИ КЪСНОХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ I
 

 

Вижте изчерпателна информация за този сензационен археологически обект. До ден днешен голям брой учени са в изумление от фактите и произтичащите от тях въпроси и вече четири десетилетия не могат да решат как точно да вместят изводите от находките в отдавна наложилите се стереотипи за ранните човешки култури и цивилизации.

Информацията вече е разположена на специален отделен сайт – www.varna-necropolis.miroslav.eu

_________________________________________________________________________

КАКВО СЕ СЛУЧВА


 

На 19.11.2015 г. във Варненската туристическа камара се проведе презентация за Варненския некропол. Пред медии, преподавателския колектив от Колеж по туризъм и представители на туристически организации беше представен Наръчник с възможности за интеграция на местоположението на Варненския халколитен некропол. Наръчникът е подготвен в изпълнение на проект „Социализация и популяризиране на Варненския халколитен некропол“, финансиран от община Варна чрез фонд „Култура“ и с изпълнител СНЦ „Здраве, култура и самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“. Изданието е разработено от експерти от сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“, които запознаха присъстващите с уникалния културно-исторически обект на Варна и представиха възможности за неговото успешно социализиране, превръщане в разпознаваемa туристическа забележителност и включването й в туристическото предлагане на Варна и страната. Всъщност различни организации и частни лица, в това число и ние, от години апелираме този обект от национално и световно значение да бъде подходящо уреден и представен пред всеки желаещ да го посети. Дано най-сетне това да се случи и цялата инициатива да не е безкрайно закъсняла, защото днес-утре може да се открие по-древно обработено злато в друга държава и интересът към Варненския халколитен некропол драстично да спадне. Всички досега пропилени години е невъзможно да бъдат компенсирани…

2015.11.19-VTK

Да припомним, че управлението на Варненския некропол е поето от Община Варна, след като на 28.10.2015 г. правителството й предостави за срок от 10 г. стопанисването на некропола, заедно с още няколко археологически обекта – Аладжа манастир, Римските терми и Княжеския манастир в местността Караач теке.

___________________________________________________________________

18.07.2012 – общинските съветници от комисията по култура към местния парламент на град Варна след разглеждане на предложението на Съюза на учените – гр.Варна с входящ номер в Община Варна от 26.04.2012 г., решиха да удостоят със званието "Почетен гражданин на Варна" (посмъртно) археолога Иван Симеонов Иванов, научен ръководител в продължение на 16 години на проучването на Варненски халколитен некропол I.


03.12.2012 – Днес при посещение на старият сайт на Археологически музей – Варна установихме, че вече се извършва автоматично пренасочване към новия сайт с актуална информация. Така беше сложен край на продължилото неизвестно колко време объркване сред любителите на историята. Поздравяваме музея и му пожелаваме увеличение на популярността.

20.06.2012 – След сигнали от любители на историята от чужбина във връзка с проблеми в сайта на Археологически музей – Варна установихме, че едновременно действат два сайта. Очевидно е, че в интернет "търсачките" най-високо е разположен (на първа позиция) стария сайт http://www.amvarna.com/. Неговото съдържание не се обновява, част от подстраниците не са активни, в него няма пренасочване или посочване на връзка към актуалния сайт http://www.archaeo.museumvarna.com/, което създава неприятно впечатление и въвежда в заблуждение многобройните любознателни търсачи на повече информация за музея и неговите експозиции. След като уведомихме музейните служители за ситуацията, днес виждаме, че една от основните неточности – посочването на стария адрес на сайта като официален в bg.wikipedia.org е поправена и връзката вече сочи към актуалния сайт http://www.archaeo.museumvarna.com/. За съжаление старият сайт все още действа и тъй-като заради по-продължителното си съществуване е индексиран по-добре и ще продължава да излиза на челно място, трябва спешно да се спре дейността му или да се извърши пренасочване към новия сайт. Единственото, с което помогнахме към днешна дата, е замяната на старата връзка в англоезичната, немскоезичната, френскоезичната и италианоезичната версия за музея и Варненския халколитен некропол на Wikipedia с връзка към новия сайт. Надяваме се поне по този начин да сме помогнали на многото чуждестранни посетители в мрежата да открият актуалната информация за музея.