Изгубено изобретение

Родният изобретател Росен Ясенов, за който беше съобщено, че е конструирал първия в света успешно работещ вечен двигател, е изпепелил по невнимание в печка единствения пробен модел. Нещастието се е случило по време на почерпката, дадена от Ясенов на близки и познати. С още по-голямо съжаление се установи, че и чертежите са били унищожени – попаднали случайно в кухнята, нарязани и изядени със салатата.
Изтрезнелият вечe изобретател си скубел косите, защото след запивката нищо конкретно не можел да се сети за проекта. След спешно проведена хипноза, единственото което успял да си припомни, било цвета на употребените болтове. ”Все е нещо!”, сподели пред нас Ясенов, ”Оттук извадихме и други заключения – щом е имало болтове, е имало и гайки. Ще започнем възстановката от тази стабилна основа.”

Други