ИГРИ


 
Раздел за любими електронни игри
 


 
Златотърсач (Gold Miner)

Публикувам личното си постижение в тази игра, в която за съжаление от един момент нататък всички  нива започват да се повтарят. Честно казано очаквах, че играта ще достигне до своя край при Ниво 100, но когато това не се случи, осъзнах, че може би играта няма финал, а нивата ще се повтарят, докато играчът успява да ги преминава, което обаче рано или късно става доста отегчително. Въпреки това играта изглежда изключително увличаща и на другия ден ти се иска да играеш отново и отново. Рекордът ми е 109-то ниво и $ 281 615. Долу може да видите как изглеждат нивата от 100 до 109 в различен момент от играта. Последната снимка е на 109 ниво една секунда преди края (и моето отпадане).

I’m publishing my personal achievement in this game, into which unfortunately after certain moment all levels start repeating over and over again. Honestly I expected that the game will ends at Level 100, but when it doesn’t happened I realized that maybe the game don’t have some final point but all levels will be repeated until the player succeed to pass over them. Anyway this sooner or later becomes pretty boring. However, the game looks extremely fascinating and on the next day you want to play again and again. My personal record is  Level 109 and $ 281,615. Below you can see screenshots from levels 100 to 109 at different moments of the game. The last picture shows Level 109 just a second before the end (and the Game over sign).

Златотърсач, Ниво 100 ( Gold Miner, Level 100 )

___________

Златотърсач, Ниво 101 ( Gold Miner, Level 101 )

___________

Златотърсач, Ниво 102 ( Gold Miner, Level 102 )

___________

Златотърсач, Ниво 103 ( Gold Miner, Level 103 )

___________

Златотърсач, Ниво 104 ( Gold Miner, Level 104 )

___________

Златотърсач, Ниво 105 ( Gold Miner, Level 105 )

___________

Златотърсач, Ниво 106 ( Gold Miner, Level 106 )

___________

Златотърсач, Ниво 107 ( Gold Miner, Level 107 )

___________

Златотърсач, Ниво 108 ( Gold Miner, Level 108 )

___________

Златотърсач, Ниво 109 ( Gold Miner, Level 109 )