Видове рози, свободно виреещи в България

Списъкът включва само видове, които растат свободно в природата на България. Описанието е по „Определител на растенията в България”                              

Род Rosa L. – шипка, роза

 1. Обикновена шипка – R. canina L. Разпространение: цяла България.
 2. Галска (френска) шипка – R. gallica L. Разпространение: цяла България.
 3. Набръчкана шипка – R. rugosa Thunb. Родина: Япония, Китай. Културно растение. Разпространение: цяла България.
 4. Китайска (чайна) роза – R. chinensis Jacq. Родина: Източна Азия. Културно растение. Разпространение: цяла България.
 5. Мускусна роза – R. moschata Hermann. Родина: Югоизточна Азия, Абисиния. Културно растение. Разпространение: цяла България.
 6. Многоцветна роза – R. multiflora Thunb. Родина: Япония, Китай. Култивира се. Разпространение: цяла България.
 7. Полска роза – R. arvensis Huds. Разпространение: Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Родопи, Странджа.
 8. Столистна роза – R. centifolia L. Родина: Кавказ, Сирия. Културно растение. Разпространение: цяла България.
 9. Червена казанлъшка роза – Rosa kazanlica V.T. Хибрид. Културно растение. Разпространение: Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина.
 10. Бяла маслодайна роза – R. alba L. Родина: неизвестна. Културно растение. Разпространение: цяла България.
 11. Анасонолистна шипка – R. pimpinellifolia L. Разпространение: Стара планина.
 12. Бодлива шипка – R. myriacantha D C. Разпространение: цяла България.
 13. Алпийска шипка – R. pendulina L. Разпространение: цяла България.
 14. Жлезиста шипка – R. glutinosa S. et S. Разпространение: Стара планина, Витоша, Славянка, Пирин, Рила, Родопи.
 15. Синкава шипка – R. glauca Pourret. Разпространение: Стара планина, Средна гора, Пирин, Рила.
 16. Мековлакнеста шипка – R. mollis Sm. Разпространение: Стара планина, Знеполски район, Рила, Родопи.
 17. Българска шипка – R. bulgarica Dimitrov. Разпространение: Беласица, Славянка, Родопи.
 18. Юндзилиева шипка – R. jundzilii Besser. Разпространение: Черноморски регион, Предбалкан, Родопи.
 19. Кучешка шипка – R. dumalis Bechst. Разпространение: цяла България.
 20. Ниска шипка – R. pimula Jacq. Разпространение: Предбалкан, Знеполски район, Родопи.
 21. Родопска шипка – R. rhodopaea Dimitrov. Разпространение: Родопи.
 22. Черноморска шипка – R. pontica Dimitrov. Разпространение: Черноморски регион, Стара планина, Западни гранични планини, Родопи.
 23. Карамфилова шипка – R. caryophyllaceae Besser. Разпространение: Черноморски регион, Витошки район, Родопи.
 24. Храсталачна шипка –  R. corymbifera Borkh. Разпространение: цяла България.
 25. Орнична шипка – R. agrestis Savi. Разпространение: цяла България.
 26. Дребноцветна шипка – R. micrantha Borrer. Разпространение: цяла България.
 27. Возагиакова шипка – R. vosagiaca Desportes. Разпространение: цяла България.
 28. Кожестолистна шипка – R. caesia Sm. Разпространение: цяла България.
 29. Власинеста шипка – R. tomentosa Sm. Разпространение: цяла България.
 30. Тъполистна шипка – R. obtusifolia Desv. Разпространение: Черноморски регион, Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Рила, Родопи.
 31. Елиптична шипка – R. eliptica Tausch. Разпространение: Стара планина, Софийски район, Западни гранични планини, Рила, Родопи.

__________________________

Назад към “Розите”